Ah Kardoula Mou Video

Ah Kardoula Mou Lyrics

by Despina Vandi
Single: Ah Kardoula Mou
-
Your Rating:
  -/5
Ratings: -/5 from 0 votes
Views: 24
00
GATA LIKO
QUE LI KATI
NA QUE MI SO
TO PAS SONDI
MEXI KALLA
QUE NE PO NO
YO LA PANNA
SEL NA MONO

(BRIDGE)
MIKI MEDA
QUI BAF KANDI
TO HIS PLAYON
PARA KANDI

(CHORUS 1)
QUE BAN NOI
ME QUI VEKUIS
TE NAS EMIS
EBOOTI KARDOULA MOU
HAITI ME GOSES
DRIK ES TU
NA BOOBI NA
ME BOKIFUI
AMES QUEZ A AU LA MU
FALI VI GOF says

(CHORUS 2)
A KARDOULA MOU
YETI PEDI LA NAS
LETSI MOU LA MOU
A KU DE MANAPAS
AH KARDOULA MOU
VIE ME KAI EDOLIS
LETSI MOU LA MOU
YESTE LINA KALIS

LIGO TONA
LIGO TA LO
IT TA ROMIE
MA MEH KALO
VEH VO LUSO
NA GO GLIPSO
Q TE FALIE
TONAI KIPSO


(BRIDGE)
MIKI MEDA
QUI BAF KANDI
TO HIS PLAYON
PARA KANDI

(CHORUS 1)
QUE BAN NOI
ME QUI VEKUIS
TE NAS EMIS
EBOOTI KARDOULA MOU
HAITI ME GOSES
DRIK ES TU
NA BOOBI NA
ME BOKIFUI
AMES QUEZ A AU LA MU
FALI VI GOF says

(CHORUS 2)
A KARDOULA MOU
YETI PEDI LA NAS
LETSI MOU LA MOU
A KU DE MANAPAS
AH KARDOULA MOU
VIE ME KAI EDOLIS
LETSI MOU LA MOU
YESTE LINA KALIS

(CHORUS 1)
QUE BAN NOI
ME QUI VEKUIS
TE NAS EMIS
EBOOTI KARDOULA MOU
HAITI ME GOSES
DRIK ES TU
NA BOOBI NA
ME BOKIFUI
AMES QUEZ A AU LA MU
FALI VI GOF says

STRAFNIKA, LE BOLO
MAGRIA, AH POLO
CRA FALU
MI MOU KLIS
TO VA VAS
TO THA SIS


AH KARDOULA MOU
YATI MEPI LANAS
CREFSI HU LA MOU
HAFU VEH PAGAPAS
AH KARDOULA MOU
VIE ME TA MEPOLIS
CREPSI KU LA MOU
VESALINA CARLIS

(CHORUS 1)
QUE BAN NOI
ME QUI VEKUIS
TE NAS EMIS
EBOOTI KARDOULA MOU
HAITI ME GOSES
DRIK ES TU
NA BOOBI NA
ME BOKIFUI
AMES QUEZ A AU LA MU
FALI VI GOF says

(CHORUS 2)
A KARDOULA MOU
YETI PEDI LA NAS
LETSI MOU LA MOU
A KU DE MANAPAS
AH KARDOULA MOU
VIE ME KAI EDOLIS
LETSI MOU LA MOU
YESTE LINA KALIS

AH KARDOULA MOUâ?¦
VREPSI do LA MOU
AH KARDOULA MOUâ?¦
Lyrics © Universal Music Publishing Group
Lyrics powered by LyricFind

Share this song

What does this song mean to you?

Recommended
Ah Kardoula Mou Lyrics
NitroLyrics.com
Rate Ah Kardoula Mou by Despina Vandi
-
Rate Here:

Ratings: -/5 from 0 votes
This will not be displayed again for 30 day(s).
Tonemedia