Simbahon Ka Lyrics

by Axehead Band
Single: Simbahon Ka
5
Your Rating:
  -/5
Ratings: 5/5 from 2 votes
Views: 52
102
I
Sayo sa kabuntagon
Ngalan Mo pagasangpiton
Kay magahalad ko'g mga pagdayeg
Wala gyud koy pagduda
Sa pagduol diha Kanimo
Kay nasayod ko sa pagabuhaton Mo

Pre-cho:
Lig-onon ko Nimo
Panalanginan ko Ni...
Show All Lyrics
All lyrics are subject to US Copyright Laws and are property of their respective authors, artists and labels. All song lyrics provided strictly for educational purposes.

What does this song mean to you?

Rate Simbahon Ka by Axehead Band
5
Rate Here:

Ratings: 5/5 from 2 votes
This will not be displayed again for 30 day(s).
Tonemedia